ZHP Clark

www.zhpclark.org

KPH

KPH - Koło Przyjaciół Harcerstwa

 

"Podstawowym zadaniem KPH jest wspieranie moralne, organizacyjne i finansowe jednostki organizacyjnej, przy której działa oraz wspieranie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i propagowanie idei i metody harcerskiej."
Fragment regulaminu Kół Przyjaciół Harcerstwa.

 

 

Koło Przyjaciół Harcerstwa jest organizac zrzeszajacą rodziców i  sympatyków harcerstwa powolaną w celu promowania idei  harcerskiej, wspierania działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz do pomocy w zbieraniu funduszy potrzebnych na bieżacą dzialalność poszczególnych drużyn.

 

Staramy sie zdobywać  fundusze na  dofinansowanie  wyjazdów na biwaki, obozy, kolonie zuchowe  i zloty, pomoc w zakupie niezbędnego harcerzom sprzętu, organizacje Oplatka i pikniku.Najmłodsze dzieci : skrzaty i zuchy korzystają z kadry w wyszkoleniu której pomaga KPH poprzez  wspólfinansowanie kursów dla drużynowych i instruktorów.

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani zaangażowaniem się w działalność Koła prosimy

o przesłanie swojego zgłoszenia na adres:

 

 

kph@zhpclark.org

Mail Address:

kph@zhpclark.org

.

Zarząd KPH na rok 2013/2014:

· Przewodniczący – Ryszard Smykowski.

· Vice-przewodniczący – Eliza Maziarz.

· Vice-przewodniczący do spraw kontaktów z mediami (rzecznik ośrodka w Clark) – Agnieszka Pacewicka.

· Sekretarz – Marlena Podkówka.

· Skarbnik – Wioletta Śpiewak.

· Komitet do spraw imprez i spraw gospodarczych – Agnieszka Gajko, Danuta Górska, Violetta Karwowska, Witold Gurdak, Janusz Hałdaw.

· Komisja rewizyjna - Oliwier Rudnicki, Mirosław Pala, Małgorzata Serafin

Komunikat

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH RODZICÓW

NA OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W NASTEPNĄ ŚRODĘ

28 MAJA 2014 r. O GODZ. 19:15 (7.15 P.M.)

Dotyczącym, między innymi, zbliżającemu się

piknikowi,w którym tradycyjnie uczestniczą

dzieci razem z rodzicami, a który odbędzie się

W NIEDZIELĘ 8 CZERWCA 2014 roku.

 

w Watchung Reservation

Trailside Nature & Science Center.

452 New Providence Rd.,Mountainside, NJ 07092

 

“Scout Camping Area”  A;  Parking obok Trailside Nature & Science Center.

 

UWAGA!!

Poszukujemy dużego grilla oraz osoby mogącej  przewieźć grill na teren pikniku. Bardzo prosimy o pomoc .

 

Text Box: ZGŁOSZENIE NA PIKNIK
Imię i nazwisko dziecka........................................................

Potwierdzam udział mojej rodziny w pikniku organizowanym w dniu 8 czerwca 2014 r., w godz.15:00 (3 pm) – 19:30(7pm)

Ilośc osób..........................................
Przyniosę (niepotrzebne skreślic)

Ciasto                     sałatkę